Details for Takhirov, Shakhzod
PI / IdentifierLocationPhoneEmail
Takhirov, Shakhzod / TKBldg 484-RFS665-3414takhirov@berkeley.edu
RALocationPhoneEmail
Dawson, Jennifer642 Davis Halljendawson@berkeley.edu
ManagerLocationPhoneEmail
Cuison, Mary633 Davis Hall # 1792642-5734mcuison@berkeley.edu