Details for Yuan, Xinyi
PI / IdentifierLocationPhoneEmail
Yuan, Xinyi / 96yxy@berkeley.edu
RALocationPhoneEmail
Perez, Mariamariagpe@berkeley.edu
ManagerLocationPhoneEmail
Cuison, Mary633 Davis Hall # 1792642-5734mcuison@berkeley.edu